gardet.hittabostad-stockholm.se: Bostad i Valhallavägen

Bostad i Valhallavägen

Valhallavägen sträcker sig från Vasastan, genom Östermalm och Gärdet. Gatan löper från Roslagstull till Gärdesgatan. Valhallavägen är 3532 meter lång och mestadels en esplanad. Gatan har kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, med bland annat ett stort uppsättning av påkostade hyreshus från slutet av 1800-talet liksom värdefulla institutionsbyggnader från 1900-talet. Nordost om Valhallavägen ligger bland annat Gärdet (fältet), Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms Stadion. Stockholms stadion, eller vardagligt stadion, är en arena för idrottsevenemang och konserter. Stadion byggdes mellan 1910-1912 efter beslutet att Stockholm skulle anordna de olympiska spelen år 1912.

Icon CO2 neutral website English transparent.png