gardet.hittabostad-stockholm.se: Bostad i Djurgårdsbrunnsvägen

Bostad i Djurgårdsbrunnsvägen

Djurgårdsbrunnsvägen är en gata på Gärdet i Stockholm. Djurgårdsbrunnsvägen löper från Dag Hammarskjölds väg i Diplomatstaden och sträcker sig österut längs Djurgårdsbrunnsvikens norra strand fram till Djurgårdsbrunnsbron vid Djurgårdsbrunnskanalen, en sträcka på ungefär 1,7 km. Djurgårdsbrunnsvägen fick sitt namn 1954 efter lägenheten Djurgårdsbrunn, som först var en hälsokälla och senare Djurgårdsbrunns värdshus. I anslutning till Djurgårdsbrunnsvägen, på Museivägen, ligger Tekniska museet. Tekniska museet har en rad permanenta och tillfälliga utställningar. En klassiker bland permanenta utställningar var den i stora maskinhallen som hade stått sedan 1938. Här visades maskiner, motorer, bilar, motorcyklar, flygplan och liknande.

Icon CO2 neutral website English transparent.png